Nghêu kho tộ

Nghêu sống, còn vỏ: 2kg Ớt hiểm: 2 trái Hành tỏi băm Hành lá Tiêu, đường, dầu điều Hạt nêm …

Đọc tiếp

Home
Top
Search
Favorite
Ngẫu nhiên