Chân giò hầm

– 1 chiếc chân giò: chỉ lấy phần bắp trên khuỷu của chân giò, không lấy phần dưới chứa móng. …

Đọc tiếp

Home
Top
Search
Favorite
Ngẫu nhiên